facebook
Blog wpisy
REGULAMIN

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem WWW.SPIN-SPORT.PL jest własnością firmy SPIN Dariusz Lewandowski, z siedzibą w Wieńcu (87-880) przy ul. Kalinowaej 11, wpisanej do Centralnej Ewidencji Podmiotów Gospodarczych w Urzędzie Gminy Miasta Brześć Kujawski, NIP:PL888-156-45-56, REGON: 911337757.
2. Magazyn centralny sklepu znajduje się w miejscowości Wieniec (87-880) przy ul. Kalinowej 11

II. OFERTA SKLEPU

1. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny, sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu K.C. i stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. Towary prezentowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronach produktów znajdują się informacje o cenie, przeznaczeniu i właściwościach towaru, a także materiale z którego jest wykonany.
3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Zamieszczone na stronach sklepu zdjęcia produktów i opisy zostały zredagowane na podstawie materiałów producenta i mogą się nieznacznie różnić (kolorystyka, faktura) od towarów znajdujących się w magazynie. W takim wypadku zespół SPIN-SPORT.PL każdorazowo informuje o tym fakcie Nabywcę przed wysyłką towaru.
5. Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Wszystkie produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego czy w sytuacji wzbudzającej wątpliwość autentyczności podanych danych.
7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
8. Momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Kupującego emaila potwierdzającego przyjęcie oferty Klienta przez Sklep. Klient zawiera umowę poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” znajdującego się na dole strony pod kalkulacją cen zakupu i wyborze warunków dostawy i sposobu dokonania płatności. Wciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM” jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacją przez Klienta
9. Promocje obniżające wartość zamówienia nie łączą się.
10. Sklep SPIN-SPORT.PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
a. poprzez formularz zamówień (koszyk) na stronie sklepu;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@spin-sport.pl;
c. telefonicznie pod numerem: + 48 604 885 987;
2. Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
3. Zespół SPIN-SPORT może kontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy
4. Zamówione rzeczy wysyłane są do Kupującego w opakowaniach producenta. Zawartość paczki jest zgodna ze specyfikacją na opakowaniu producenta.
5. Opisy towarów oraz ich przeznaczenie w języku polskim, znajdują się na stronach sklepu, indywidualnie dla każdego z towarów. Na pisemne żądanie Kupującego sprzedawca może dostarczyć szczegółową instrukcję użytkowania zakupionej rzeczy w języku polskim i/lub angielskim.
6. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych
7. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:
a. płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłane e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia);
b. płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;
c. płatność On-Line – poprzez terminal internetowy PayU;
2. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy
3. O fakcie odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę składając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną lub wysyłając je na adres: SPIN Dariusz Lewandowski ul. Kalinowa 11, 87-880 Wieniec. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI. REKLAMACJE

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@spin-sport.pl
3. Complaints resulting from the violation of customer rights guaranteed by the law or these Regulations, should be addressed to biuro@spin-sport.pl

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu lub nr zamówienia, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII. POZOSTAŁE

1. Wszystkie Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy SPIN Dariusz Lewandowski i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.C. i K.P.C.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2015. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.spin-sport.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


 


 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl